Afkondigingsbladen

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2018No.03

  (31-01-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 16 januari 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB1992 no. 18)

 • AB2018No.01

  (12-01-2018)

  MINISTERIЁLE REGELING van 10 januari 2018 ter uitvoering van artikel 6 van Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod
  metaalafval afkomstig uit Venezuela)

 • AB2017No.78

  (27-12-2017)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2017 houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen
  ter aflossing onderscheidenlijk herfinanciering van leningen die in het dienstjaar 2018 afgelost dienen te worden

 • AB2017No.77

  (27-12-2017)

  LANDSVERORDENING van 22 december 2017 tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de
  ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3)

 • AB2017No.76A

  (23-01-2018)

  Op het voorblad van de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2017 no. 76, waarin de tekst van het LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard) is gepubliceerd, komt de naam van de minister van Justitie “A.L. Dowers” te luiden: A.C.G. Bikker.

 • AB2017No.76

  (22-12-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard)

 • AB2017No.75

  (21-12-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 december 2017 no. 1, tot wijziging van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2010-III

 • AB2017No.74

  (19-12-2017)

  LANDSVERORDENING van 13 december 2017 houdende bepalingen inzake de internationale bijstandsverlening bij internationale belastingaangelegenheden
  (Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen)

 • AB2017No.73

  (28-12-2017)

  BESLUIT van 15 september 2017 ter vaststelling van de onrechtmatigheid van de ontwerp Landsverordening 80-20 regeling (Stb. 2017, 364)

 • AB2017No.72

  (28-12-2017)

  LANDSBESLUIT van 27 november 2017 nr. 1, houdende de benoeming van de heer mr. J.E. Thijsen tot voorzitter van de Staten voor de periode van het zittingsjaar 2017-2018
   

 • AB2017No.71

  (17-11-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 5 oktober 2017 tot wijziging van de Regeling vluchtuitvoering (AB 2000 no. 85)

 • AB2017No.70

  (17-11-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 10 november 2017 ter uitvoering van artikel10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling kentekenplaten en controlestickers 2018)

 • AB2017No.69

  (30-10-2017)

  LANDSBESLUIT van 27 oktober 2017 no. 29, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.68

  (27-10-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB
  1987 no. 68)

 • AB2017No.67

  (27-11-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB2016 no. 42)

 • AB2017No.66

  (27-11-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State van het Koninkrijk (AB 2001 no. 73)

 • AB2017No.65

  (06-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 oktober 2017 ter uitvoering van artikel 6
  van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod
  benzine en gasolie in het klein)

 • AB2017No.64

  (03-10-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 oktober 2017 ter
  uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel
  (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 60-jaar Rode
  Kruis Aruba)

 • AB2017No.63

  (03-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 september 2017 tot wijziging van de Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden (AB 2003 no. 96)

 • AB2017No.61

  (25-09-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 21 september 2017 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Prikichi” als nationale vogel van Aruba)

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief