Afkondigingsbladen

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2017No.70

  (17-11-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 10 november 2017 ter uitvoering van artikel10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling kentekenplaten en controlestickers 2018)

 • AB2017No.69

  (30-10-2017)

  LANDSBESLUIT van 27 oktober 2017 no. 29, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.68

  (27-10-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB
  1987 no. 68)

 • AB2017No.67

  (27-11-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB2016 no. 42)

 • AB2017No.66

  (27-11-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2017 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State van het Koninkrijk (AB 2001 no. 73)

 • AB2017No.65

  (06-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 oktober 2017 ter uitvoering van artikel 6
  van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod
  benzine en gasolie in het klein)

 • AB2017No.64

  (03-10-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 oktober 2017 ter
  uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel
  (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 60-jaar Rode
  Kruis Aruba)

 • AB2017No.63

  (03-10-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 september 2017 tot wijziging van de Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden (AB 2003 no. 96)

 • AB2017No.61

  (25-09-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 21 september 2017 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Prikichi” als nationale vogel van Aruba)

 • AB2017No.60

  (14-09-2017)

  LANDSVERORDENING van 11 september 2017 tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds in verband met het protocol van 22 maart 2017 en de daarmee
  samenhangende aangelegenheden (Interim Begrotingsfonds Restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba)

 • AB2017No.59

  (04-09-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 augustus 2017 ter uitvoering van artikel
  14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
  (AB 1992 no. 18)

 • AB2017No.58

  (28-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 augustus 2017 tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (verwerking nieuwe straatnamen en uitbreiding stemdistricten)

 • AB2017No.57

  (21-08-2017)

  Ministeriële regeling van 15 augustus 2017 tot wijziging van de Regeling ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no.61) (AB 2004 no. 45)

 • AB2017No.57

  (04-09-2017)

  MINISTERIЁLE REGELING van 21 augustus 2017 ter uitvoering van artikel
  14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering
  (AB 1992 no. 18)
   

 • AB2017No.56

  (21-08-2017)

  RIJKSWET van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

 • AB2017No.55

  (17-08-2017)

  LANDSBESLUIT van 11 augustus 2017 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren) (AB 2017 no. 45)

 • AB2017No.54

  (14-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 augustus 2017 ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

 • AB2017No.53

  (11-08-2017)

  LANDSBESLUIT van 10 augustus 2017 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.52

  (10-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 2 augustus 2017 tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)

 • AB2017No.51

  (10-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

 • AB2017No.50

  (02-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 5 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

 • AB2017No.49

  (02-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende machtiging van de minister van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten namens het Land van betalingen aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige publiekrechtelijke rechtspersoon Servicio di Telecommunicacion di Aruba

 • AB2017No.48

  (08-08-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 juli 2017 ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)

 • AB2017No.47

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met financiën, om kwijtschelding van studieschuld te verlenen (AB 2011 no. 70)

 • AB2017No.46

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) (voorziening inzake studielening en monumentale woning)

 • AB2017No.45

  (31-07-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) (invoering toezicht op wisselkantoren)

 • AB2017no.44

  (31-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van 21 juli 2017 ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen
  (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing augustus 2017)

 • AB2017No.43

  (28-07-2017)

  LANDSBESLUIT van 14 juli 2017 no. 7, tot wijziging van het Landsbesluit Financieringsbehoefte
  2017-I) (AB 2017 no. 1)

 • AB2017No.42

  (17-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 juli 2017 ter uitvoering
  van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no.
  24) (Sanctiebesluit Noord-Korea)

 • AB2017No.41

  (17-07-2017)

  LANDSVERORDENING van 5 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening
  internationale misdrijven (AB 2012 no. 40) (implementatie verdragsverplichtingen
  en aanbrengen verbeteringen)

 • AB2017No.40

  (17-07-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 juli 2017 ter uitvoering
  van artikel 419 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB
  1996 no. 75) (oproepingsformulier overtreding Hondenverordening)

 • AB2017No.39

  (30-06-2017)

  RIJKSWET van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband
  met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen
  aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Stb. 2017, 53)

 • AB2017No.38

  (22-06-2017)

  LANDSVERORDENING van 15 juni 2017 houdende regels voor de waarborging
  en de bevordering van de kwaliteit in de kinderopvang (Landsverordening
  kinderopvang)

 • AB2017No.37

  (22-06-2017)

  LANDSVERORDENING van 15 juni 2017 tot vaststelling van de begroting
  van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017 en tot wijziging van de
  Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen
  van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)

 • AB2017No.36

  (19-06-2017)

  LANDSBESLUIT van 15 juni 2017 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2017.No.46

  (08-08-2017)

  LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) (voorziening inzake studielening en monumentale woning)

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief