Afkondigingsbladen

 • AB2019No.43

  (25-07-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 juli 2019 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela)

 • AB2019No.41

  (18-07-2019)

  BESLUIT van 29 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2 van de Rijkswet van 6 juli 2016, houdende goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 281)

 • AB2019No.40

  (03-07-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 juni 2019 tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

 • AB2019No.39

  (13-06-2019)

  LANDSVERORDENING van 5 juni 2019 houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten\ en de daarbij te volgen procedures (Aanbestedingsverordening)

 • AB2019No.38

  (13-06-2019)

  LANDSVERORDENING van 5 juni 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
  van Aruba (AB 1989 no. GT 100) houdende invoering van een Boek 2
  inzake het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inzake
  het rechtspersonenrecht)

 • AB2019No.37

  (23-05-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 mei 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2019No.36

  (07-05-2019)

  LANDSBESLUIT van 29 april 2019 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (AB 2016 no. 51)

 • AB2019No.35

  (07-05-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 april 2019 ter uitvoering van de artikelen 7, zesde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en 11, zevende lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

 • AB2019No.34

  (07-05-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 april 2019 ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58) (Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel)

 • AB2019No.33

  (06-05-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 april 2019 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36)

 • Ab2019No.32

  (06-05-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)

 • AB2019No.31

  (30-04-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing mei 2019)

 • AB2019No.30

  (25-04-2019)

  LANDSBESLUIT van 25 april 2019 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 17 april 2019 (AB 2019 no. 26) tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening persoonsregistraties (AB 2011 no. 37) (nieuwe denominatie bankbiljetten; regeling meldbevoegdheid Centrale Bank van Aruba)

 • AB2019No.29

  (25-04-2019)

  LANDSBESLUIT van 16 april 2019 no. 4, houdende inwerkingtreding van de artikelen I en IV van de Landsverordening van 10 april 2019 (AB 2019 no. 23) tot wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 69)

 • AB2019No.28

  (24-04-2019)

  LANDSVERORDENING van 10 april 2019 tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en in verband daarmee te voorzien in een tijdelijke regeling van de besmettelijke dierziekten en zoönosen (Aanpassingsverordening landsverordening infectieziekten)

 • AB2019No.27

  (24-04-2019)

  LANDSVERORDENING van 10 april 2019 houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van infectieziekten (Landsverordening infectieziekten)

 • AB2019No.26

  (18-04-2019)

  LANDSVERORDENING van 17 april 2019 tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening persoonsregistraties (AB 2011 no. 37) (nieuwe denominatie bankbiljetten; regeling meldbevoegdheid Centrale Bank van Aruba)

 • AB2019No.25

  (18-04-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 17 april 2019 ter uitvoering van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (Prijsregeling kippeneieren mei 2019)

 • AB2019No.24

  (24-04-2019)

  LANDSVERORDENING van 2 april 2019 tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2019

 • AB2019No.23

  (12-04-2019)

  LANDSVERORDENING van 10 april 2019 tot wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 69) (wijziging maximum aantal notarissen en instelling Testamentenregister)

 • AB2019No.22

  (10-04-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 april 2019 ter uitvoering van artikel 3b, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (Landsbesluit aanwijzing reële economische aanwezigheid transparante vennootschap)

 • AB2019No.21

  (08-04-2019)

  LANDSVERORDENING van 5 april 2019 tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) en de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47)

 • AB2019No.20

  (12-04-2019)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 februari 2019, nr Min-Buza.2019.2308-14, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Cubaanse onderdanen voor de toegang tot Curaçao

 • AB2019No.19

  (01-04-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 29 maart 2019 ter uitvoering van artikel 35 van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33) (Regeling adviescommissie toelating en uitzetting)

 • AB2019No.18

  (01-04-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 maart 2019 tot wijziging van het Petroleumbesluit (AB 1988 no. 145)

 • AB2019No.17

  (22-03-2019)

  RIJKSWET van 30 januari 2019 tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

 • AB2019No.16

  (22-03-2019)

  RIJKSWET van 5 december 2018, houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot
  bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

 • AB2019No.15

  (19-03-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 maart 2019 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (Landsbesluit inrichting en werkwijze Geneesmiddelenregistratiecommissie)

 • AB2019No.14

  (05-03-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 2019 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Turtuga”)

 • AB2019No.13

  (28-02-2019)

  LANDSVERORDENING van 25 februari 2019 tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019

 • AB2019No.12

  (26-02-2019)

  LANDSBESLUIT van 21 februari 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties