Alliantie van publieke en private sectoren voor misdaadpreventie en veiligheid

Dit item is gearchiveerd op 24-07-2022.

ORANJESTAD - Onlangs woonde de minister van Justitie en Sociale Zaken de heer Rocco Tjon de eerste “ASIS Dutch Caribbean Conference on Resilience, Cyber ​​and Security” bij.

ASIS is de "American Society for Industrial Security", een wereldwijde gemeenschap van professionals op het gebied van beveiliging, met de taak om menselijke activa, eigendommen, informatie en meer te beschermen.

ASIS Dutch Caribbean Conference on Resilience, Cyber, and SecurityAllianties van deze workshop is gunstig, maar heeft risico's vanwege het feit dat de politie en particuliere beveiligingsorganisaties onafhankelijk werken en andere doelen hebben. Volgens recente studies wegen de voordelen van een alliantie echter zwaarder dan de risico's. Dat betekent dat dergelijke allianties de veiligheid kunnen verbeteren.

Als we het hebben over cybercriminaliteit, verwijzen we naar een van de meest uiteenlopende soorten criminaliteit, met name bij grensoverschrijdende criminaliteit. Deze zijn zeer complex en uitdagend voor het justitiële apparaat. Op basis van het evolutietraject van cybercriminaliteit deelt justitie informatie en kennis met hun tegenhangers over de hele wereld om op basis van de verworven inlichtingen tijdig een plan te ontwikkelen. Enige tijd geleden heeft de minister een ontmoeting gehad met het bestuur van de “ASIS Dutch Caribbean Chapter 304” waar zij ideeën hebben uitgewisseld om betere allianties te creëren om de veiligheid en bescherming te vergroten, maar ook om cybercriminaliteit te bestrijden. Vaak komt de kennis om cybercriminaliteit tegen te gaan uit andere sectoren. De politie heeft niet altijd de kennis of oplossing om deze alleen te bestrijden. Daarom bieden allianties met andere organisaties de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een INTERPOL om te profiteren van de cyberexpertise en -technologie die beschikbaar is in de publieke, private en academische sector.

ASIS Dutch Caribbean Conference on Resilience, Cyber, and SecurityZoals eerder aangegeven, blijkt uit onderzoek dat succesvolle allianties gebaseerd zijn op sterke en actieve leiders en facilitators, maar ook op continue communicatie, structurele bijeenkomsten en trainingen. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste obstakels voor een efficiënte samenwerking het gebrek aan informatie-uitwisseling, wantrouwen en misinformatie. Om een ​​aantal obstakels uit de weg te ruimen, moet het gerechtelijk apparaat nauwer samenwerken met particuliere beveiligingsorganisaties en kennis delen met anderen over hun professionele capaciteiten, trainingen geven en identificeren wie het beste in staat is om bepaalde situaties aan te pakken en een inventarisatie maken van de capaciteiten.

Volgens minister Tjon gelooft hij in dergelijke allianties en bevordert hij de alliantie tussen de politie en de particuliere beveiligingsorganisaties vanwege andere uitdagingen binnen het justitiële apparaat zoals financiën en personeel, die ook met deze allianties kan worden verbeterd. "Het creëren en behouden van een veilige gemeenschap is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, het vereist brede allianties met de gemeenschap, de particuliere sector en andere overheidsdiensten om wetten en efficiënte en effectieve praktijken te creëren op basis van bewijs".

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties