Aruba op Code Oranje

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2022.

ORANJESTAD - Tijdens een persconferentie die vandaag is gehouden, heeft minister-president mevrouw Evelyn Wever-Croes samen met de heer Rino Hermans van Bureau Rampenbestrijding aangekondigd dat Aruba nu onder een tropische stormwaarschuwing valt.

Dit systeem nadert Aruba en ontwikkelt zich snel. Dit heeft geleid tot de activering van het Crisisteam op Aruba.

De minister-president verklaarde dat de voorwaartse snelheid van de storm is gestegen van 25 km/u naar 38 km/u. Oorspronkelijk werd verwacht dat het systeem woensdag rond 20.00 uur Aruba zou bereiken, maar gezien de toename van de voorwaartse snelheid zal het Aruba iets eerder bereiken.

Als het systeem deze verhoogde voorwaartse bewegingssnelheid aanhoudt, zal het storm Aruba eerder bereiken, maar zal het ook snel voorbij zijn. De effecten van dit systeem zullen naar verwachting omstreeks 18:00 uur Aruba voelbaar zijn. Voorlopig staat Aruba op Code Oranje en tegen woensdag wordt dit opgeschaald naar Code Rood zodra het systeem dichterbij komt.

Wat te verwachten van deze storm?

Voorlopig wordt er veel regen verwacht. De gemeenschap wordt dringend verzocht voorbereid te zijn op 3 dagen regen. Dit kan echter op elk moment veranderen, maar kan in het ergste geval 3 dagen duren.

Deze storm zal naar verwachting op een zeer ongebruikelijk pad tussen Aruba en Venezuela bewegen en kan onbekende effecten hebben op het eiland. Er is ook een waarschuwing voor kleine vaartuigen afgegeven omdat de autoriteiten gevaarlijke omstandigheden op zee verwachten. Eigenaars van kleine boten worden dringend verzocht hun boten uit de oceaan te halen.

Overheidsdiensten en scholen gesloten

Overheidsdiensten zijn alert en bereiden zich voor op de storm. Op woensdagmiddag krijgen alle ambtenaren, met uitzondering van de eerstehulpverleners en degenen die stand-by staan, een dag vrij om thuis de boel klaar te maken. Alle scholen zijn donderdag en vrijdag gesloten om het verkeer op de dag na de storm te beperken. Het besluit om vrijdag alle scholen dicht te houden is gebaseerd op de onbekende impact van de storm op ons eiland en aangezien het studiejaar toch al bijna op zijn einde loopt.

Privé sector

Terwijl Aruba op Code Orange staat, heeft de regering geen bevoegdheid om een ​​bedrijf in de particuliere sector te sluiten. Pas als Aruba op Code Rood staat, kan de overheid het sluitingsbevel opleggen aan particuliere bedrijven.

Ondernemers in de particuliere sector kunnen echter de stappen van de overheid volgen en hun werknemers de tijd geven om hun huis voor te bereiden op de storm.

De regering doet een oproep aan de particuliere sector om rekening te houden met de situatie en hun werknemers. Als de situatie escaleert tot Code Rood, heeft de regering de bevoegdheid om de zaken te sluiten.

De regering dringt er bij de gemeenschap op aan om zich voor te bereiden

De regering heeft het proces om de noodteams naar hun aangewezen locaties te mobiliseren al in gang gezet en dringt er bij iedereen op aan de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Vooral degenen die in de gebieden wonen die bekend staan ​​om hun overstromingen. Als uw huis risico loopt op schade, breng dan de nacht van de storm door bij een familielid of vriend. Gebieden die bekend staan ​​om overstromingen zijn Madiki, Pos Chikito, Zeewijk en Palm Beach.

Volgens de premier ziet de situatie er zorgwekkend uit, maar dit kan elk moment veranderen. Voor nu is het belangrijk om voorbereid te zijn. Voorkomen is beter dan genezen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties