Aruba rapporteert samen met de andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden over de implementatie van de SDG's

Dit item is gearchiveerd op 27-07-2022.

ORANJESTAD - Om landen verder aan te moedigen de SDG's te implementeren, hebben de Verenigde Naties het SDG Voluntary National Review (VNR) proces opgezet, waarmee landen kunnen rapporteren over de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Op 14 juli 2022 zullen de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden hun voortgang bij de implementatie van de SDG's presenteren aan de Verenigde Naties. Ook zullen zij enkele van de uitdagingen belichten. De implementatie van de SDG's op Aruba is opgenomen in het Aruba SDG Report en zal als onderdeel van het rapport van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Verenigde Naties worden gepresenteerd.

SDG Voluntary National Review (VNR) De SDG Aruba commissie zorgt voor de strategische richting en coördinatie van de implementatie van de SDGs. Zij organiseert verschillende sessies om de gemeenschap te betrekken bij het identificeren van goede praktijken van lokale organisaties bij de uitvoering van de SDG's. Zij was belast met het coördineren van de input voor en het schrijven van het rapport van Aruba.

U kunt het Koninkrijksrapport, waarin het rapport van Aruba is opgenomen, raadplegen via de volgende link:

https://hlpf.un.org/countries/netherlands/voluntary-national-review-2022

Achtergrond:

In september 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) unaniem 's werelds meest ambitieuze en uitgebreide programma aangenomen om een duurzamere wereld te helpen creëren. Zij stelden 17 specifieke doelen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties, die in 2030 moeten zijn bereikt. Daarom doet Aruba ook mee aan de inspanningen om de doelen te bereiken.

Deze wereldwijde TO DO lijst stelt een agenda op waarbij ontwikkeling niet alleen vanuit een economisch perspectief wordt bekeken, maar ook sociale en milieuaspecten omvat. Om het kader van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en de brede Agenda in 2030 effectief te implementeren en een duurzamer Aruba te creëren, is een meer betrokken en actiegerichte gemeenschap nodig.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties