Binnenkort op reis? Controleer tijdig geldigheid Nederlands paspoort!

Dit item is gearchiveerd op 06-07-2022.

ORANJESTAD - De zomervakantie nadert: een periode waarbij veel inwoners van Aruba met hun gezin op reis gaan naar het buitenland.

Van belang daarbij is dat het benodigde reisdocument, het paspoort, geldig is tijdens de heen- én terugreis. De Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo) en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba adviseren alle Arubaanse ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit daarom om tijdig de geldigheid van het Nederlands paspoort te controleren en om direct actie te ondernemen indien nodig. Zo worden extra kosten voorkomen en wordt ook voorkomen dat een reis niet door kan gaan door het ontbreken van een geldig paspoort.

Aanvragen Nederlands paspoort

Ingezetenen met een Nederlands paspoort die ontdekken dat dit bijna verloopt of al is verlopen, moeten zo snel mogelijk een afspraak maken bij Censo voor de aanvraag van een nieuw paspoort. De kosten hiervoor zijn AWG 176,- voor personen vanaf 18 jaar en AWG 120,- voor personen tot 18 jaar. Het duurt gemiddeld 3 weken voordat het nieuwe paspoort binnen is.

Dubbele kosten: nieuw Nederlands paspoort + noodpaspoort

PaspoortIngezetenen met een Nederlands paspoort die gaan reizen en ontdekken dat hun paspoort is verlopen of tijdens de reis zal verlopen, kunnen in uitzonderlijke gevallen bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba een aanvraag indienen voor een noodpaspoort. Er moet een aantoonbare dringende reden zijn om te reizen en er moet aan een aantal extra voorwaarden worden voldaan. Ook moet de persoon zich realiseren dat het nieuwe Nederlands paspoort eerst bij Censo moet zijn aangevraagd voordat de aanvraag voor een noodpaspoort op het Kabinet van de Gouverneur kan worden ingediend. Er worden dan dus dubbele kosten gemaakt: de kosten voor een nieuw Nederlands paspoort (AWG 176,- voor personen vanaf 18 jaar en AWG 120,- voor personen tot 18 jaar) én de extra kosten voor een noodpaspoort (AWG 110,-). Om dubbele kosten te voorkomen, wordt iedereen geadviseerd te controleren of het Nederlands paspoort nog geldig is en om dat tijdig te verlengen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van elke reiziger om te zorgen voor een geldig paspoort. Censo en het Kabinet van de Gouverneur zijn niet aansprakelijk indien een reis niet door kan gaan vanwege het niet tijdig ontvangen van het Nederlands paspoort of het noodpaspoort.

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties