Binnenkort vuurwapeninzamelingsactie

Dit item is gearchiveerd op 08-07-2022.

ORANJESTAD - Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba (KPA) zijn voornemens om een vuurwapeninzamelingsactie te houden om illegaal vuurwapenbezit tegen te gaan.

Gedurende deze periode kunnen personen anoniem en straffeloos hun vuurwapen inleveren bij de politie.

De bedoeling van de inzamelingsactie is niet om zaken op te lossen, maar om vuurwapens van straat te halen. Vanuit de samenleving klinkt al enige tijd de roep om een vuurwapeninzamelingsactie te houden. De laatste soortgelijke actie vond plaats in 2009.

Meer informatie over de vuurwapeninzamelingsactie (wanneer en waar) volgen spoedig.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties