Commissie Economisch Herstel vangt werkzaamheden aan

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2022.

ORANJESTAD - Teneinde het economisch herstel van Aruba en het investeringsklimaat te bevorderen na de COVID-19 crisis, dient spoedig maatregelen te worden genomen om het Bruto Binnenlands Product (“BBP”) te verhogen.

Hiervoor heeft de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, onder zijn voorzitterschap de Commissie Economisch Herstel ingesteld. Het doel van de commissie is om een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen te formuleren die zullen bijdragen aan nieuwe investeringen en economisch groei. Om ‘foreign direct investments’ (“FDI”) aan te trekken, is door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI), een onderzoek gedaan naar de focuslanden genoemd in de Investeringsstrategie 2019-2024 en zijn enkele Caribische eilanden gebenchmarkt die met Aruba concurreren om directe buitenlandse investeringen aan te trekken. Dit onderzoek wordt meegenomen in de werkzaamheden van de commissie.

Logo  Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHIMinister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever.De commissie bestaat uit belastingadviseurs, de advocatuur, de accountancy, de Aruba Bankers Association, de Aruba Trade and Industry Association (ATIA), de Aruba Hotel and Tourism Assocation (AHATA), de San Nicolas Business Association, de Comerciantenan Uni, de Kamer van Koophandel (KvK), de Freezone Aruba N.V. en de DEZHI.

Deze week dinsdag, begint de Commissie Economisch Herstel met hun werkzaamheden waarbij in werksessies verdeeld over drie dagen gezamenlijk gebrainstormd en gewerkt zal worden aan een pakket van nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen die moeten bijdragen aan een spoedig en duurzaam herstel van de Arubaanse economie. Naast fiscale stimuleringsmaatregelen wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling thans ook de laatste hand gelegd aan een volledige herziening van het vestigingsbeleid dat in juli 2022 zal worden aangekondigd.

Minister Wever: “Deze maatregelen moeten leiden tot reële en duurzame economische groei en moet de private sector bewegen om te investeren, en daarom is het van cruciaal belang dat de private sector samen met de regering in overleg treedt en dit proces samen trekt.”

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties