De eerste keer dat de ministers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties elkaar ontmoeten

Dit item is gearchiveerd op 21-07-2022.

ORANJESTAD - Op zondag 19 juni 2022 is de ontmoeting met de minister-president van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, minister-president van Curaçao, de heer Gilmar Pisas, minister-president van Sint Maarten, mevrouw Silveria Jacobs en staatssecretaris Koninkrijksrelaties, mevrouw Alexandra Van Huffelen voortgezet.

Het is de eerste keer dat de ministers van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties bijeenkomen.

Deze ontmoetingen zijn begonnen op zaterdagavond toen de minister-president van Aruba en de minister van Financiën, Xiomara Maduro, en de delegatie van Aruba een ontmoeting hadden met de staatssecretaris van het Koninkrijk der Nederlanden en haar delegatie. Op zondag kwamen de delegaties van Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan op Aruba en ontmoetten elkaar in de nachtelijke uren.

Minister-president van Aruba, staatssecretaris van het Koninkrijk der Nederlanden, mevrouw Alexandra Van Huffelen, mevrouw Evelyn Wever-Croes en minister-president van Curaçao, de heer Gilmar Pisas en delegatie.Minister-president van Sint Maarten, mevrouw Silveria Jacobs, minister-president van Aruba, staatssecretaris Koninkrijksrelaties, mevrouw Alexandra Van Huffelen, mevrouw Evelyn Wever-Croesen minister-president van Curaçao, de heer Gilmar Pisas.   Deze nacht bespraken ze diverse relevante onderwerpen, zoals het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) en koninkrijksrelaties. Ook hebben ze gesproken over de salarisinkorting van 12,6%.

De minister-president van Aruba verklaarde dat de beraadslagingen zwaar zijn, maar dat de besprekingen goed verlopen. Deze intensieve vergaderingen gaan over relevante onderwerpen in verband met de moeilijke tijden die de landen van het Koninkrijk de Nederlanden door de pandemie doormaken. Op zaterdag is gesproken over de Rijkswet Aruba financieel toezich (RAFT) en op zondag over (COHO) en de toekomstige Koninkrijksrelaties. Ze zullen de bijeenkomst afsluiten met een persconferentie. Voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn deze bijeenkomsten van essentieel belang omdat de eilanden hetzelfde doel hebben: zo snel mogelijk sterker en veerkrachtiger uit deze crisis komen.

Het is de eerste keer dat de ministers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties bijeenkomen. Tripartiet overleg tussen de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vond al eerder plaats op Aruba; dit is echter de eerste keer dat ook staatssecretaris Van Huffelen hierbij aanwezig is.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties