De Rijksministerraad (RMR) heeft ingestemd met de herbenoeming van Alfonso Boekhoudt als Gouverneur van Aruba

Dit item is gearchiveerd op 25-12-2022.

ORANJESTAD - Op 25 november 2022 heeft de Rijksministerraad (RMR) ingestemd met de voordracht van de regering van Aruba om de heer Alfonso Boekhoudt te herbenoemen tot Gouverneur van Aruba voor een nieuwe termijn van zes jaar.

De ambtstermijn van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, loopt af op 1 januari 2023. Gezien de ervaring en kennis van de heer Boekhoudt en het respect dat hij geniet binnen de gemeenschap, heeft de regering hem gevraagd nog zes jaar Gouverneur van Aruba te blijven. De heer Boekhoudt gaat akkoord met dit verzoek.

De regering van Aruba heeft aan Nederland een voorstel gedaan om de heer Boekhoudt te herbenoemen als Gouverneur van Aruba voor een nieuwe termijn van zes jaar, van 2023 tot 1 januari 2029. Op vrijdag 25 november keurde de RMR dit voorstel goed.

Premier Evelyn Wever-Croes feliciteerde de heer Boekhoudt namens de regering van Aruba met zijn benoeming en bedankte hem voor bereidwilligheid om de gemeenschap van het Koninkrijk der Nederlanden van dienst te zijn.

Gouverneur van Aruba Z.E. Alfonso Boekhoudt

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties