Deel uw SDG-bijdrage aan SDG Aruba

Dit item is gearchiveerd op 15-07-2022.

ORANJESTAD - SDG Aruba roept de lokale gemeenschap op om met hen te delen:

"Hoe draagt uw initiatief bij aan het bereiken van de 17 doelen".

In september 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) unaniem het meest ambitieuze en uitgebreide programma ter wereld aangenomen om een duurzamere wereld te helpen creëren. Het stelde 17 specifieke doelen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties, die in 2030 moeten zijn bereikt. Daarom doet Aruba ook mee aan de inspanningen om de doelen te bereiken. Om een duurzamer en beter Aruba te bereiken, willen we graag van het onderwijs, het bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties horen hoe zij bijdragen aan deze doelen. 

Deze wereldwijde "TO DO" lijst stelt een agenda op waarbij ontwikkeling niet alleen vanuit een economisch perspectief wordt bekeken maar ook sociale en milieu aspecten omvat. Het vereist een meer betrokken en actiegerichte gemeenschap om het raamwerk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) en de brede Agenda voor 2030 effectief te implementeren en een duurzamer Aruba te creëren.

Door eensgezind te zijn en samen te werken, zullen we meer bereiken. 

Om landen verder aan te moedigen de SDG's te implementeren, hebben de Verenigde Naties het SDG Voluntary National Review (VNR) proces opgezet, waardoor de landen kunnen rapporteren over de implementatie van de SDG's.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties.

Dit beoordelingsproces door de lidstaten zal aanbevelingen doen over hoe de SDG-implementatie op nationaal niveau kan worden verbeterd. Op basis van de rapportage geven zij advies over het nationale SDG-implementatieproces. Aruba zal zijn speciale onderdeel opnemen in het SDG VNR-rapport van het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 14 juli 2022 zullen alle landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden de voortgang van de implementatie van de SDG's presenteren aan de Verenigde Naties. Ook zullen zij enkele van de uitdagingen belichten. Het Aruba SDG-rapport, met de geboekte voortgang, zal aan de VN worden aangeboden.

De SDG Aruba commissie geeft strategische richting en coördineert de implementatie van de SDGs en organiseerde verschillende sessies om de gemeenschap te betrekken bij het identificeren van goede praktijken van lokale organisaties bij de implementatie van de SDGs. 

Veel initiatieven zijn opgenomen en gerapporteerd. Er zijn echter meer initiatieven en mogelijkheden in onze gemeenschap die bijdragen aan het bereiken van de SDG's. We hebben de mogelijkheid om deze verhalen te delen in ons rapport en op onze website. Het Koninkrijksrapport zal in digitale vorm bij de VN worden ingediend met een link naar de website van SDG Aruba: www.sdgaruba.com.

Hiervoor vragen wij de onderwijssector, organisaties en/of bedrijven om ons te adviseren over hun bijdrage aan de SDGs. U kunt de SDG website bezoeken en het formulier invullen met uw verhaal over hoe uw organisatie de SDGs implementeert op Aruba. Wij willen graag van u leren. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties