Formulieren voor inkomstenbelasting 2021 onderweg

Dit item is gearchiveerd op 10-07-2022.

ORANJESTAD - In de komende dagen zullen klanten die al geregistreerd staan bij de Belastingdienst, een aangiftebiljet inkomstenbelasting 2021 ontvangen.

Officiële datum
De officiële indieningsdatum is 2 augustus 2022  Volgens de wet krijgen klanten 2 maanden tijd om het aangiftebiljet in te vullen en in te dienen. Derhalve is de uiterlijke datum voor het indienen van het aangiftebiljet 3 oktober 2022.  

Termijnverlenging

Naast de wettelijke termijn van twee maanden, geeft de Belastingkantoor een automatische een verlenging van twee maanden. In dit geval is de uiterlijke indieningsdatum 5 december 2022. Men moet geen verzoek hiervoor aan te vragen. 

Belasting

 Voorbereiding documenten

Om het formulier zorgvuldig in te vullen dient men gebruik te maken van diverse documenten zoals jaarinkomen y uitgaven 2020, zoals jaarloon, uitkeringen bij wijze van pensioen van het werk, ouderdom, weduwe of wezenpensioen, inkomen uit huur, nevenwerkzaamheden, renteverklaring van een bank of andere kredietinstelling, levensverzekering, bewijs van giftendonaties, bewijs van gemaakte onkosten ten behoeve van kinderen die in het buitenland studeren enz.

Personen met een eenmanszaak moeten ook hun jaarrekening 2021 opstellen en indien zij dat zelf niet kunnen, kunnen ze gebruik maken van een adviseur.

Wettelijke verplichting

Het invullen en inleveren van het formulier is wettelijk verplicht. Indien men in gebreke blijft, loopt men het risico een boete te krijgen. Middels de verklaring over het inkomen heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn recht om bepaalde onkosten af te trekken. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties