Het CBS kondigt aan Arbeidskracht enquête 2022 en deelt resultaten van de meting van EFL2021

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2022.

ORANJESTAD - Vanaf juni 2022 start het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) met de Arbeidskracht  enquête 2022 (EFL-juni 2022).

Het doel van deze peiling is om een ​​compleet en actueel overzicht te krijgen van de arbeidsmarkt op Aruba. Met de verzamelde gegevens kan het werkgelegenheids- en werkloosheidspercentage worden bepaald. Deze en eerder verzamelde gegevens zullen dienen om de trends op de arbeidsmarkt te bepalen en als hulpmiddel voor de overheid en bedrijven om hun beleid betreffende de arbeidsmarkt op Aruba te verfijnen en te verbeteren.

De EFL-juni 2022 wordt telefonisch en online gehouden en is gericht op deelnemers van de Censo2020 en de EFL2021. Deze personen krijgen een telefoontje voor een interview of een e-mail met meer informatie, inclusief de link om de online-enquête in te vullen. De enquête bevat basisvragen voor iedereen in het huishouden, maar de arbeidsmarkt gerelateerde vragen zijn specifiek voor personen van 15 jaar en ouder.. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) maakt iedereen die ouder is dan 15 jaar deel uit van de beroepsbevolking van een land.

Arbeidskracht enquête 2022Voor personen van 15 jaar of ouder is het belangrijk om mee te werken en de gehele enquête in te vullen wanneer ze telefonisch of per e-mail worden benaderd. Vergeleken met de EFL2021 is de EFL-juni 2022 aanzienlijk korter en bevat alleen basisvragen om erachter te komen hoe de arbeidsmarkt op Aruba er op dit moment voor staat. De enquête bevat ook 2 vragen over het gebruik van de 4 belangrijke talen die op Aruba worden gesproken, Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans, aangezien het voor degenen die al op Aruba werken of een baan zoeken op Aruba erg belangrijk is om te kunnen communiceren in meer dan één taal.

Tijdens de EFL-juni 2022 zal een team bij het CBS hulp verlenen bij eventuele telefonische vragen of hulp bij het invullen van de online enquête. Dit team is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 20.00 uur. In het weekend zijn ze bereikbaar van 12.00 uur tot 18.00 uur.

De helpdesk is te bereiken door te bellen naar 5247433 (vraag om doorverbonden te worden met het EFL June2022-team).

Deelnemers kunnen een e-mail te sturen naar LFS2021@cbs.aw voor informatie of om een afspraak te maken voor het telefonisch assistentie bij het onderzoek.

Grafiek resultaten Arbeidskracht enquête 2021Conclusie EFL2021

Alvorens te starten met de EFL juni 2022, is het belangrijk om het rapport van de conclusies van de EFL2021 die in november 2021 hebben plaatsgevonden door het CBS en DAO en Centrale Bank van Aruba te delen.

Gegevens verzameld van de EFL2021 geven aan dat in november 2021 in totaal 49,998 personen van 15 jaar en ouder een baan hadden, terwijl 4.836 personen werkloos waren en 24.627 personen niet actief waren op de arbeidsmarkt. De laatste groep mensen werkte niet en hadden ook geen behoefte om te werken. Deze groep bestond voornamelijk uit studenten of senioren die al met pensioen zijn.

Hieruit blijkt dat er in november 2021 een werkgelegenheidsindex was van 55,9%, wat een stijging is ten opzichte van de Censo2020 van oktober 2020 waar de werkgelegenheidsindex 50,5% was. Ook de werkloosheidsindex in november 2021 (8,8%) laat een stijging zien ten opzichte van oktober 2020 (8,6%). De niet-actieve index liet een daling zien van 44,7% in 2020 naar 38,6% in 2021.

In de bijgevoegde grafiek is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt weergegeven van 2016 tot 2021. De resultaten van de EFL2021 worden gepubliceerd op de website van het CBS en binnenkort ook op de website van de DAO.

Alle verzamelde gegevens van de EFL-juni 2022 worden anoniem bewerkt en alleen gepubliceerd als bijlage. De informatie die door alle deelnemers van de EFL-juni 2022 wordt verstrekt, zal bijdragen aan het verbeteren van de beschikbaarheid van informatie om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op Aruba op de voet te volgen. Daarom is het voor iedereen die wordt benaderd zo cruciaal om bij te dragen aan de EFL-juni 2022.

Neem voor meer informatie over de EFL-juni 2022 contact op met het EFL-team van het CBS vanaf 15 juni op 524 7433 (vraag naar het EFL-juni 2022-team) of stuur een e-mail naar: LFS2021@cbs.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties