Het crisisteam kondigde veranderingen aan

ORANJESTAD - Gezien de laatste ontwikkelingen van de pandemie, heeft het crisisteam enkele wijzigingen in hun beleid aangekondigd vanaf 3 mei 2021.

Directie VolksgezondheidZe versoepelen voorzichtig enkele beperkingen, terwijl ze proberen om wat tot nu toe is bereikt niet in gevaar te brengen. De entertainment business kan nu 3 muzikanten toestaan ​​om samen op het podium te spelen in plaats van slechts 1 terwijl dansen in het openbaar nog steeds niet is toegestaan. Ook de beperking die voor begrafenissen waren opgelegd, is versoepeld en er kunnen nu 50 aanwezigen tegelijk afscheid nemen in plaats van 10. De grenzen met India zijn intussen gesloten sinds de ontdekking van de Indiase variant op Aruba. Op Aruba is één persoon geïdentificeerd met de Indiase variant die voor de autoriteiten reden genoeg was om de grenzen met India te sluiten. Ze zullen de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ondertussen roept de Directie Volksgezondheid (DVG) degenen die zich nog niet hebben ingeënt op om dit zo snel mogelijk te doen. Hoe meer mensen vaccineren, hoe meer de gevallen zullen afnemen en hoe eerder de beperkingen kunnen worden versoepeld of zelfs geëlimineerd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties