Internationale Dag voor de Bestrijding van Woestijnvorming en Droogte

Dit item is gearchiveerd op 20-07-2022.

ORANJESTAD - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 17 juni officieel uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Bestrijding van Woestijnvorming en Droogte.

Het doel van deze dag is om mensen bewust te maken van de uitdagingen die samenhangen met droogte. De oplossing ligt in handen van de gemeenschap en alleen met hun actieve deelname en samenwerking op alle niveaus kan dit probleem worden aangepakt. Directie Natuur en Milieu DNM werkt mee aan de bewustwordingscampagne over dit onderwerp. Het maakt niet uit waar ter wereld je woont, droogte en woestijnvorming zullen iedereen treffen. Op wereldschaal is 23% van de bodem niet langer productief, terwijl 75% van de bodem zijn natuurlijke staat heeft veranderd voor gebruik in de landbouw.

VN-Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming.Op Aruba hebben we een droog klimaat en is er een tekort aan water. We moeten onze bodem beschermen en in goede staat houden, we moeten stoppen met het verwijderen van bomen of rotsen die de bodem beschermen tegen erosie. Aangetaste bodem is het gevolg van bulldozers, versnelde erosie en klimaatverandering die leiden tot verlies aan biodiversiteit. Dit wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten en moet worden teruggedraaid. De bodem moet worden hersteld om klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteit te helpen creëren en de mensheid nog meer te helpen. Een duurzamer bodembeheer is nodig om de bodemdegradatie tegen te gaan. Een decennium lang aangetaste bodem kan onomkeerbare schade aanrichten, terwijl een decennium lang herstelde bodem tal van voordelen kan opleveren voor het welzijn van mens, natuur en milieu.

De bewustwordingsdoelstelling van dit jaar is om te laten zien dat we alleen samen het probleem van bodemdegradatie kunnen oplossen om vruchtbare en gezonde bodems te hebben. Bewustwording helpt bij het creëren van meer actie om de natuurgebieden te beschermen en te herstellen en om meer vooruitgang te boeken om de 17 SDGs van de Verenigde Naties te bereiken.

Waar staan ​​we nu?

Op Aruba hebben we een beperkte hoeveelheid land die bestemd is voor woning en ander gebruik, zoals landbouw. Het ontbossen van hele gebieden heeft een negatieve impact op de bodemkwaliteit en op het milieu. Het verwijderen van bomen en de bovenste grondlaag of afgraving versnelt het proces van erosie waardoor de bodem nog verder achteruitgaat. Denk aan het ongeoorloofd verwijderen van bomen of rotsen die de sedimenten van de bodem bij elkaar houden in natuurgebieden.

Als je om de natuur en je land geeft en andere generaties wilt zien genieten van wat je vandaag hebt, zou je elke natuurvernietigende praktijk afkeuren.

Internationale Dag voor de Bestrijding van Woestijnvorming en Droogte.Wat is de oplossing?

Dit kun je als individu doen om verdere bodemdegradatie te stoppen:

 • Help mee bewustzijn over het onderwerp te creëren.;
 • informatie delen met anderen;
 • verander uw gewoonten en deel uw acties;
 • plan om water te besparen en voer een beter waterbeheer in:
 • introduceer een landbouwmodel dat minder water nodig heeft om te groeien en te produceren
 • plant meer lokale planten in je tuin;
 • zoek deskundige hulp;
 • help organisaties bij het planten;
 • leer meer innovatieve landbouwpraktijken en leer leven in harmonie met de natuur
 • water recyclen en hergebruiken, efficiënt irrigeren en waterverdamping verminderen
 • kies voor een gevarieerde voeding;
 • investeer in projecten die de opvang van regenwater bevorderen en/of waterpompen op zonne-energie.

De DNM hoopt dat de gemeenschap meer bewust wordt van hun waterverbruik en het gebruik van de bodem op Aruba en streeft ernaar dat mensen een relatie en liefde voor de natuur herstellen. Ze dringen er bij de wereldwijde gemeenschap op aan om samen te werken om het probleem van bodemdegradatie en droogte op te lossen.

Kijk voor meer informatie op www.droughtland.com.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties