Laten we "Dera Gay" vieren zonder vuur

Dit item is gearchiveerd op 24-07-2022.

ORANJESTAD - De Brandweer, Bureau City Inspector en Directie Natuur en Milieu DNM hebben in opdracht van het ministerie cultuur een bewustwordingsvideo gemaakt over de Dera Gay-viering.

De brandweer roept de gemeenschap op om de Dera Gay zonder vuur te vieren. Maar als je erop staat om het met vuur te vieren, doe dit dan op een verantwoorde manier.

Het is triest om te zeggen dat vaak de brandweer uit moet rukken voor uit de hand slaande branden die gevaarlijk kunnen zijn. Brand veroorzaakt rook die schade kan toebrengen aan anderen, het milieu en dieren. Als u een vuur aansteekt, zorg er dan voor dat er een waterslang aan de kraan is bevestigd die klaar is voor gebruik of dat er een brandblusser bij de hand is. Als het vuur niet kan worden gedomineerd, bel dan onmiddellijk 911. Voorkomen is beter dan genezen.

Representatives of the Fire Department, Bureau City Inspector, and the Department of Nature and Environment DNM who contributed in the production of the Dera Gay awareness video.De Bureau City Inspector heeft ook enkele aanbevelingen voor een goede voorbereiding van wat er op Sint-Jan zal worden verbrand.

  • Kies een veilige buitenlocatie op ten minste 100 meter afstand van gebouwen, inclusief woningen of bestaande constructies die in brand kunnen vliegen.
  • Wijs een gebied toe dat niet groter is dan 5 meter diameter voor een beheersbare brand. Stapel al het materiaal dat zal worden verbrand, beginnend in het midden van de cirkel op een hoop. Hierdoor ontstaat er een grote maar stabiele brand.
  • Maak de omgeving van de brand schoon om te voorkomen dat de brand overslaat in een onbeheersbare brand.
  • Verbrand alleen lichte organische en biologische materialen zoals hout, pallets, zwaar karton, boomstammen, takken, palmbladeren en bladeren. Het zou ideaal zijn om de overgebleven restanten in compost te vermengen met de organische stof, zoals onze voorouders in het verleden deden. Verbrand nooit giftige, door de mens gemaakte materialen, aangezien deze onomkeerbare schade kunnen toebrengen aan anderen en aan het ecosysteem, wat op zijn beurt de flora en fauna schaadt.
  • Brand geen banden, auto accu's, batterijen, metalen, plastic, vuilniszakken met huishoudelijk afval, plastic flessen of containers met bleekmiddel of ammoniak en verbrand geen dierlijke kadavers.
  • Houd uzelf en anderen op veilige afstand van het vuur. De stapel brandend materiaal kan instorten en omstanders die te dichtbij staan ​​verwonden. De rook kan ook van invloed zijn op degenen die te dichtbij zijn en op dieren.

De DNM waarschuwt de gemeenschap dat het verboden is om op de openbare weg brand te stichten zoals aangegeven in artikel 14 van de Politieverordening APV. Houd altijd rekening met uw buren bij het aansteken van vuur op Sint-Jan. Artikel 8 van de APV verbiedt het veroorzaken van overlast voor omwonenden met vuur en rook.

  • Let op onze natuur. Sommige gebieden zijn wettelijk beschermd en verbieden elke type brand. Deze gebieden zijn onder anderen de Spaans Lagoen, Parke Nacional Arikok en de gebieden nabij het Marine Park.
  • Branden kunnen de flora en fauna schaden. Denk aan de mangroven, vogels, krabben en zeepostelein. Behalve dat het schade toebrengt aan het milieu, heeft het ook gevolgen voor de gezondheid van mensen.
  • Houd rekening met wat er kan worden verbrand. Niet-natuurlijke of organische materialen en niet oogst gerelateerde materialen mogen niet worden verbrand. De rook van synthetische materialen zoals plastic en rubber stoten giftige componenten uit in de lucht en verstikt onze fauna die verstoken is van schone lucht. De warmte die door de branden wordt afgegeven, kan ook de bomen en planten in de directe omgeving vernietigen. Deze branden kunnen zich ook uitbreiden en onbeheersbaar worden en bosbranden worden. Ze veroorzaken ook ongewenste geuren en belemmeren het zicht.
  • Het is niet toegestaan ​​vuur te maken in de buurt van locaties waar explosieven zijn opgeslagen zoals Wela, Dutch Marine Base, Arugas/Ecogas of in de buurt van de raffinaderij. Dit is een veiligheidsrisico voor iedereen.

De brandweer, Bureau City Inspector en de DNM dringen er bij e gemeenschap op aan om Dera Gay veilig en verantwoord te vieren om de impact van branden op onze natuur, milieu en gezondheid te verminderen. De minister van Cultuur hoopt dat iedereen bovenstaande suggesties in overweging neemt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties