Ouderen raad binnenkort een realiteit

Dit item is gearchiveerd op 19-08-2019.

ORANJESTAD - Het overheidsprogramma omvat de oprichting van een Ouderen Raad, een raad voor ouderen.

Dit is een zeer belangrijke entiteit omdat het gunstig is voor de ouderen. De ouderen raad, een raad die is opgericht door de regering, zal de regering voortdurend adviseren over alle zorgen die de groep ouderen kunnen treffen.

De leden en de directie van deze raad hoeven geen gepensioneerden te zijn, maar kunnen ook experts zijn die zich inzetten voor de zorg en het welzijn van de gepensioneerden. Ze kunnen ook zorgverleners zijn in geriatrische instellingen, verpleegkundigen in verpleeghuizen of thuis.

Een ander aspect is de financiële situatie van de ouderen, aangezien ze financieel achteruitgaan zodra ze met pensioen gaan, terwijl hun dagelijkse kosten hetzelfde blijven.

De algemene fiscale veranderingen voor gepensioneerden zijn nog niet van kracht. De AZV- en belastingtarieven zijn echter verlaagd om de gepensioneerden wat opluchting te bieden.

Infrastructuur is een ander belangrijke punt van de overheid omdat ze ervoor moeten zorgen dat alle overheidsgebouwen, banken, hoofdstraten enz. toegankelijk moeten zijn voor ouderen van alle leeftijden en gehandicapten.

Het Ouderen raad-concept is uitgebreid besproken met vertegenwoordigers van de OPPA-organisatie en samen hebben ze het nieuwe concept voor de Senior Council als partners gecreëerd.

Het concept is vergelijkbaar met dat van de Sociaal Economische Raad (SER) De SER is een groep deskundigen die is aangesteld door zowel de private als de publieke sector die via hun secretariaat economische en sociale advies aan de regering geven. De verhoging van het minimumloon dient altijd door de SER te worden geadviseerd. Gezien het succes van de SER, wil de overheid de Ouderen raad vestigen, zodat zij kunnen worden meegenomen in het besluit met betrekking tot alle bejaarden op Aruba.

"Vergrijzing wordt niet als een probleem beschouwd, het is eerder een mooie ontwikkeling in het leven wanneer burgers oude leeftijden bereiken. De regering wil ouderen betrekken bij de besluitvorming, zodat zij ook kunnen bijdragen aan het welzijn van Aruba. ", benadrukte premier Evelyn Wever-Croes.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties