Programma RESEMBID is belangrijk voor de ontwikkeling van Aruba

Dit item is gearchiveerd op 13-07-2022.

ORANJESTAD - Het RESEMBID Programma, het 11de  regionale programma van de Europese Unie (EU), heeft als doel het ondersteunen van de inspanningen van 12 Caraïbische eilanden, waaronder Aruba, op de gebieden van weerbaarheid, duurzame energie en mariene biodiversiteit.

Aruba komt elk 7 jaar in aanmerking voor fondsen uit de EU, als land en als één van de “Landen en Gebieden Overzee” (LGO).

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever.De EU heeft via de 11de Regionale Europese Ontwikkelingsfondsen €40 miljoen beschikbaar gesteld aan de financiering van het RESEMBID programma. Expertise France, een Frans agentschap voor samenwerking, is belast met het beheer van het RESEMBID en coördineert de voorbereiding en uitvoering van projecten, samen met de 12 LGO-eilanden in het Caraïbisch gebied. Van de toegewezen €40 miljoen werd in totaal €27 miljoen goedgekeurd voor projecten op de eilanden. Voor onderzoeken door de Wereldbank, waaronder onderzoeksrappport “Building Aruba’s Food Security During the COVID-19 Pandemic and Beyond“, werd in 2020 €3 miljoen aan Aruba toegewezen. De restmiddelen worden aan toezicht en beheer van het programma door Expertise France toegewezen. Uitvoering van de projecten hebben vertragingen opgelopen wegens de pandemie maar zullen in de komende maanden worden hervat. Tot dusver werd er 14% van de totale fondsen uitgegeven en naar verwachting zullen alle fondsen tegen het eind van 2023 aan de eilanden worden toegekend.

Van de ingediende projecten door Aruba, werden 5 projecten in de eerste fase goedgekeurd. Over 4 ingeleverde projecten wordt nog een beslissing afgewacht.

Aruba zal financiering ontvangen voor de volgende projecten financiering:

  • Aruba’s Public Safety and Multi-hazard Early Warning System. Gebied: Weerbaarheid;
  • Support for the National Energy Policy 2020-2030: stimulating energy efficiency and electric mobility. Gebied: Duurzame Ontwikkeling;
  • Public Sector Energy Cost Savings Programme: improving financial resilience and reducing carbon footprint. Gebied: Duurzame Energie;
  • Validation of low-cost replicable citizen science methods to monitor shallow marine ecosystems on small islands. Gebied: Marine Biodiversiteit.
  • Fostering connectivity to self-achieve deeper connectivity with nature: an awareness programme. Gebied: Marine Biodiversiteit.

Logo RESEMBIDHet totaal bedrag dat Aruba voor de genoemde projecten zal ontvangen bedraagt €18 miljoen.

Als autonoom land binnen het Nederlandse Koninkrijk is het van belang om projecten in te leveren om zodoende in aanmerking te komen voor de beschikbare Europese fondsen, volgens de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, wie tegelijkertijd de Territorial Authorising Officer for the EDF voor Aruba is. De Territorial Authorising Officer is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en implementatie van projecten, gefinancierd door de Europese Ontwikkelingsfonds (EDF). Een programma als RESEMBID is belangrijk voor de ontwikkeling van ons land.

Voor meer informatie over de RESEMBID kan de website worden geraadpleegd. Er kan tevens voor meer informatie contact worden opgenomen met de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties