Resultaten volkstelling 2020

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat weten dat het vanaf volgende week de resultaten van de Censo2020 bekend zal maken.

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 42 jaar.Bevolkingsdichtheid 601 personen per vierkante kilometer.De resultaten worden ingedeeld in acht onderwerpen en gepresenteerd door middel van een informatieve video.
Het CBS presenteert de boeken met de resultaten van de Censo 2020 eind deze maand op haar website www.census2020.aw.

De eerste video behandelt het onderwerp bevolking. Hoeveel personen zijn er geteld tijdens Censo2020? De resultaten van Censo2020 worden vergeleken met Censo2010 om aan te geven of er in de afgelopen 10 jaar veranderingen zijn opgetreden.

Hoeveel zijn we?Tijdens Censo2020 zijn in totaal 108.166 personen geteld, een toename van 6 682 personen (6,6%) vergeleken met Censo2010.Hoeveel zijn we?
Tijdens Censo2020 zijn in totaal 108.166 personen geteld, een toename van 6 682 personen vergeleken met Censo2010. Dat betekent dat onze bevolking de afgelopen tien jaar langzamer is blijven groeien dan in de decennia daarvoor.

In de afgelopen tien jaar is de bevolking met 6,6% toegenomen. Dat betekent dat de bevolkingsdichtheid blijft toenemen. Terwijl er in de Censo2010 564 personen per vierkante kilometer waren, telde men tijdens de Censo2021 601 personen per vierkante kilometer.

Vrouwen vertegenwoordigen 52,8% en mannen 47,2% van de bevolking.De gemiddelde leeftijd van vrouwen is 43 jaar en van mannen 40 jaar.Onze bevolking bestaat uit meer vrouwen dan mannen. Vrouwen vertegenwoordigen 52,8% en mannen 47,2% van de bevolking.
De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Dat is vier jaar meer dan bij Censo2010. De gemiddelde leeftijd van vrouwen is 43 jaar en van mannen 40 jaar.

De grootste groep van onze bevolking bestaat uit volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Ze maken 62,8% van de bevolking uit. In vergelijking met Censo2010 is deze groep met 4,3% toegenomen.

De op een na grootste groep bestaat uit kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar (21,2%).  De kleinste groep van onze bevolking bestaat uit senioren, personen van 65 jaar en ouder (16.0%). De op een na grootste groep bestaat uit kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar. Ze maken 21,2% van onze bevolking uit. In vergelijking met Census2010 is deze groep met 10,9% gedaald.

De kleinste groep van onze bevolking bestaat uit senioren, personen van 65 jaar en ouder. Deze groep maakt 16,0% van de bevolking uit. Vergeleken met Censo2010 is deze groep met 63% toegenomen. Met andere woorden, de bevolking van Aruba bestaat steeds meer uit personen van 65 jaar en ouder.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBS www.census2020.aw of op hun Facebook: Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba 

Omdat Aruba meetelt.  De grootste groep van onze bevolking bestaat uit volwassenen tussen 18 en 64 jaar (62,8%).  Resultaat Censo2021.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties