Update van de Kind- en Jeugd Enquête 2022

Dit item is gearchiveerd op 25-12-2022.

ORANJESTAD - Sinds vrijdag 14 oktober 2022 is het Centraal Bureau voor de Statistiek "CBS" bezig met de Kind & Jeugd Enquette 2022.

Het doel van deze enquête is om een ​​beter overzicht te krijgen over uiteenlopende onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren, zoals activiteiten voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd (sport, kunst, vrijwilligerswerk), deelname aan school, deelname aan de arbeidsmarkt, toekomstperspectieven, relaties met hun ouders, gebruik van mobiele apparaten, sociale media, gamen en mogelijke problemen gerelateerd aan deze, roken/vapen, alcoholgebruik en drugsgebruik en geestelijke gezondheid. De enquette heeft een looptijd van 1 maand.

Update Enquête Kinderen en Jongeren 2022.Om kinderen en jongeren onder de 18 jaar te laten deelnemen, hebben ze de toestemming van hun ouders of voogd nodig. In totaal worden 3.500 woningen bezocht door de enquêteurs van het CBS.

De enquêteurs zijn te herkennen aan hun badge met daarop hun naam, foto, enquête-logo en CBS-logo.

Alle verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt en alleen de statistieken worden in geaggregeerde vorm gepubliceerd. De verzamelde gegevens van de kinderen en jongeren zullen bijdragen aan het verbeteren van de beschikbaarheid van informatie om een ​​overzicht te hebben van de ontwikkelingen bij de kinderen en jongeren. Daarom is de participatie van kinderen en jongeren zo belangrijk.

UPDATE:

Tot nu toe heeft het CBS 3270 kinderen en jongeren geïnterviewd in 1918 huizen.

Het CBS is degenen die tot nu toe hebben bijgedragen aan de enquête dankbaar en roept de kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers op om de komende dagen deel te nemen aan deze peiling.

Neem voor meer informatie contact op met het CBS van maandag tot en met vrijdag (07:30 - 16:30 uur), door te bellen naar 297 524 7433 of stuur een e-mail naar cbs@setarnet.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties