Video "Dia di San Juan - Dera Gay" gepresenteerd op scholen

Dit item is gearchiveerd op 22-07-2022.

ORANJESTAD – Als onderdeel van de voorbereiding van het "Kibra Coco San Juan Edition-programma" hebben alle scholen de link naar de videoproductie "Dia di San Juan - Dera Gay, Nos Tradicion" ontvangen. 

Traditie helpt de gemeenschap bij elkaar te brengen, en dat is de reden voor deze videoproductie over de Johannes de Doper dag, beter bekend als Dera Gay. Dit is een informatieve video met als doel om de kinderen en nieuwere generaties bewust te maken van de oorsprong en geschiedenis van de traditionele oogstviering op 24 juni.

Viering Dera Gay –Dia di San Juan  (Johannes de Doper dag)Viering Dera Gay –Dia di San Juan  (Johannes de Doper dag)Deze video legt niet alleen de geschiedenis van de San Juan-viering bloot, maar ook de evolutie van dit feest en hoe dit vandaag wordt gevierd. Het is belangrijk om deze mooie traditie levend te houden om onze voorouders te eren.

De minister van Financiën en Cultuur, Xiomara Maduro, doet een oproep aan de gemeenschap om tijdens de viering van San Juan voorzichtig te zijn met vuur. Vuur is gevaarlijk en kan onze natuur en infrastructuur gemakkelijk vernietigen en zelfs de dood veroorzaken. Als u erop staat een vuur te hebben, neem dan uw verantwoordelijkheid.

Viering Dera Gay –Dia di San Juan  (Johannes de Doper dag)De Minister Cultuur gaat samen met de Landelijke Commissie Feestdagencommissie verder met het verspreiden van voorlichtingsmateriaal over de Nationale Feestdagen en Culturele vieringen dat op school gebruikt kan worden.

De minister nodigt alle kinderen van basisscholen uit om mee te doen aan de Kibra Coco-wedstrijd die plaatsvindt op 25 juni vanaf 17.00 uur op TeleAruba.

Een woord van dank van Minister Maduro aan het Ministerie van Cultuur, Nationale Commissie voor Vakantieviering, Povi-Tree, Ministerie van Cultuur, Nationaal Archief Aruba, Telearuba, HP, SETAR en de commissie gevormd door leerkrachten basisonderwijs en twee Bachelor Papiamento afgestudeerden voor hun bijdrage aan weer een editie van Kibra Coco.

Viering Dera Gay –Dia di San Juan  (Johannes de Doper dag)     Viering Dera Gay –Dia di San Juan  (Johannes de Doper dag)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties