Vrijwillige uitdiensttreding (VUT) is een instrument voor de overheid om haar personeelskosten te verlagen

Dit item is gearchiveerd op 20-07-2022.

ORANJESTAD - Op 16 juni 2022 heeft de regering van Aruba een persconferentie gehouden waarin de minister-president van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes en de directeur van de afdeling Personeelszaken van de regering, mevrouw Omaira Lares, de vrijwillige uitdiensttreding genaamd VUT uitgebreid hebben toegelicht.

De inschrijving voor de VUT is nu geopend van 15 juni tot 14 augustus 2022 en geeft ambtenaren 2 maanden de tijd om zich aan te melden voor de VUT. De laatste datum waarop een ambtenaar eerder met VUT kan gaan is 1 september 2023.

De VUT is een belangrijk instrument dat de overheid heeft ingevoerd om de personeelskosten te helpen verlagen. In de bijgevoegde grafieken laat de regering zien hoe ze al hun personeelskosten heeft verlaagd.

Persconferentie van 16 juni 2022 heeft de regering van Aruba waarin de minister-president van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes en de directeur van de afdeling Personeelszaken van de regering, mevrouw Omaira Lares, de vrijwillige uitdiensttreding genaamd VUT toelichten. Grafiek 1: Opgenomen in het jaarverslag 2021 van de Minister van Algemene Zaken.

Grafiek 1 illustreert het aantal ambtenaren op dit moment. Sinds 2017 werkt de overheid aan het terugdringen van de personeelskosten. Toen de Kabinet Wever-Croes in 2017 aantrad, waren er 4869 ambtenaren in dienst en eind 2021 was dit teruggebracht tot 4518.

In absolute zin werd het overheidspersoneel verminderd met 351 personen, een vermindering van 7,2%.

Grafiek 2: Opgenomen in het jaarverslag 2021 van de Minister van Algemene Zaken.

In grafiek 2 is te zien hoe deze personeelsreductie zich vertaalt in kosten. In 2018 bedroegen de personeelskosten voor de overheid 476,4 miljoen florin. In 2019 was dit verlaagd met 0,3%, in 2020 was dit verlaagd met 10% en in 2021 was er een verlaging van 2,3%.

Grafiek 3:

Grafiek 3 geeft de komende projecties aan. De verlagingen in 2020 en 2021 bedragen in totaal 12,6% wat een aanzienlijke verlaging van de kosten tot gevolg heeft gehad. De kosten voor 2022 zullen naar verwachting licht stijgen als gevolg van de betaling van de 5% van de 12,6%. In 2023 zullen de personeelskosten stijgen, aangezien de overheid de resterende 7,6% van de ingehouden 12,6% terug zal betalen.

De minister-president verklaarde dat ze ondanks deze verwachte stijging nog steeds onder het bedrag van 479 miljoen florin liggen dat met de Nederlandse regering is overeengekomen in het ondertekende protocol.

Nieuwe norm:

Volgens de premier onderhandelt de regering met betrekking tot het Raft over een nieuwe personeelsnorm in vergelijking met de huidige norm van 479 miljoen florin zoals aangegeven in grafiek 3. De nieuwe norm waarover momenteel wordt onderhandeld, is 10% van het bbp met een termijn van 5 jaar om dit te bereiken.

Neem contact op met de DRH:

De minister-president roept diegenen die VUT willen gaan om de VUT-regeling aan te vragen. Als je niet zeker weet of deze VUT-regeling een goede optie voor je is of je twijfelt, neem dan contact op met de Directie Personeelszaken op 522 9999 of stuur een e-mail naar vut@drh.gov.aw voor een afspraak.

Grafiek 1, opgenomen in het jaarverslag 2021 van de Minister van Algemene Zaken, illustreert het aantal ambtenaren op dit moment.  In grafiek 2, opgenomen in het jaarverslag 2021 van de Minister van Algemene Zaken, is te zien hoe deze personeelsreductie zich vertaalt in kosten.   Grafiek 3 geeft de komende projecties aan.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties