Informatie en Dienstverlening - Thema's

De Arubaanse overheid streeft naar het verbeteren van haar dienstverlening. Burgers en ondernemers willen immers zo snel mogelijk een antwoord krijgen op hun vraag. Er is gekozen om dit onderdeel van de website thematisch in te delen zodat het aansluit op de belevingswereld van de burgers en ondernemers. Het streven is dat burgers en ondernemers de benodigde informatie snel kunnen opsporen. Daarom wordt waar mogelijk het overheidsvakjargon vermeden en getracht termen te gebruiken die voor burgers en ondernemers begrijpelijk zijn.

De thema's zijn:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties