Zorg in het buitenland

Als verzekerde van het Uitvoeringsorgaan AZV kunt u aanspraak maken op medische behandeling in het buitenland.

Met nadrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsorgaan, kunt u voor rekening van de AZV naar het buitenland worden verwezen voor verdere medische behandeling of onderzoek. Let wel dat eventuele medische kosten in het buitenland die geen verband houden met het geval waarvoor u wordt uitgezonden, niet door de AZV worden gedekt. Voor deze kosten dient u een particuliere reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.
In alle andere gevallen, dus als u op reis gaat om zaken te doen en/of gewoon om vakantie te houden is het raadzaam om een reis- en ongevallenverzekering te kopen. AZV is namelijk alleen geldig als u op Aruba bent.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties