Paspoort

 • Beschrijving

   Het Nederlandse paspoort is een reisdocument. Iedere burger van Aruba die naar het buitenland wenst te reizen moet over een geldig paspoort beschikken. 

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

   Via een afspraak

  Klik hier voor uw afspraak: afspraak maken. Kies Documenten en Inlichtingen/Aanvragen – Paspoort.
  U krijgt dan een afspraak voor het aanvragen van uw paspoort bij de gekozen locatie te Schoolstraat 2 of L.G. Smith Boulevard 66.

  Let op! Voor dit product dient per persoon een afspraak gemaakt te worden. Indien meer personen van een gezin een afspraak nodig hebben voor paspoort/ ID, dient de afspraak per persoon te worden gemaakt.

  Lichamelijk beperking

  Is de aanvrager van een paspoort lichamelijk beperkt en/of bedlegerig en kan hij/zij daardoor een paspoort niet persoonlijk aanvragen? Dan dient een familielid van de aanvrager of de medewerker van de bevoegde instelling (bejaardentehuis, KIA etc.) alwaar de aanvrager is opgenomen, een verzoek hiervoor doen via afspraak maken. Kies Documenten en Inlichtingen/Aanvragen – Paspoort.

  LET OP!!!!

  Bevat uw oude paspoort nog een geldig visum? Dan moet u dit bij de aanvraag en bij het ophalen duidelijk aan de ambtenaar aangeven dat het oude paspoort een visum bevat en dat u die pagina niet geperforeerd wilt hebben.

 • Wat moet ik meenemen?

  De volgende bescheiden dienen te worden overlegd bij de aanvraag van een (nieuw) paspoort:

  • het te vervangen paspoort;
  • bij eerste aanvraag: een deugdelijk identiteitsbewijs;
  • een recent, goed gelijkende kleuren pasfoto van de aanvrager – richt u zich tot de erkende fotograaf in verband met de strenge richtlijnen waaraan deze pasfoto’s moeten voldoen. Uw pasfoto dient aan de acceptatievoorwaarden te voldoen (zie ook Fotomatrix Model 2007);

  Minderjarigen (Kinderen en jongeren tot 18 jaar)

  • voor minderjarige kinderen moeten  de ouders, de ouder belast met het gezag of de voogd(es), aanwezig zijn om de benodigde toestemming te geven door de paspoortaanvraag ter plekke te ondertekenen. Het minderjarige kind moet ook aanwezig zijn om gemeten te worden. Tevens moeten de ouders een deugdelijk identiteitsbewijs overleggen.
  • voor toestemming van de voogd dient een voogdijverklaring of verklaring ouderlijk gezag, verkrijgbaar bij de Voogdijraad, te worden overgelegd of een beschikking van de rechter betreffende voogdij of ouderlijk gezag;
  • Bij afwezigheid van een van de gezaghouders of voogd(en) dient een schriftelijke toestemmingsverklaring en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) van de afwezige gezaghouder te worden overlegd. Op deze kopie dient ook zijn/haar handtekening geplaatst te worden.Indien een van de gezagvoerders of voogd(en) in het buitenland verblijft, dient de schriftelijke toestemmingsverklaring en de kopie van het geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) waarop zijn/haar handtekening staat vermeld direct te worden gemaild naar info@censo.aw.

  Paspoort verloren of gestolen

  • Is uw paspoort gestolen of bent u deze verloren?

  • Bij verlies of diefstal van uw paspoort bent u niet meer verplicht naar de politie te gaan voor het opmaken van een proces-verbaal om een nieuwe aanvraag voor een paspoort te kunnen doen. Wel dient U van de diefstal of het verlies van uw paspoort zo spoedig mogelijk melding te maken bij de DBSB waar u een eigen verklaring naar waarheid dient in te vullen. Desgewenst kunt u een nieuw paspoort direct aanvragen.

  Lichamelijk beperking

  Als de aanvrager lichamelijk beperkt en/ of bedlegerig is en daardoor een paspoort niet persoonlijk kan aanvragen:

  • Het (verlopen) paspoort;
  • Een recente pasfoto in kleur;
  • Identiteitsbewijs van de verzoeker (familielid of medewerker instelling).
 • Wat zijn de voorwaarden?

  • Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen (bij de aanvraag van een paspoort worden vingerafdrukken afgenomen).  
  • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
  • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

  Bij de aanvraag van een paspoort worden twee vingerafdrukken van u opgenomen.   Dit gebeurt met een elektronische vingeraflezer aan de balie. De afgenomen vingerafdrukken komen in een chip in het paspoort. Vingerafdrukken worden alleen nog opgeslagen in de chip van uw paspoort. Vingerafdrukken zijn verplicht bij het aanvragen van een paspoort. Zonder vingerafdruk kunt u geen paspoort aanvragen. Hebt u nog een paspoort zonder vingerafdrukken? Dan is uw paspoort gewoon geldig tot de vervaldatum.

  Voorwaarden

  Om vingerafdrukken van u op te nemen moet u:

  • Schone vingers hebben. Om een goede vingerafdruk op te kunnen nemen, moet u geen oneffenheden zoals verfresten aan uw vingers hebben.
  • Ouder dan 12 jaar zijn. Van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar hoeft de DBSB geen vingerafdruk te nemen.

  Geen vingerafdruk mogelijk

  Als er een vingerafdruk niet mogelijk is bij de aanvraag van uw paspoort, bijvoorbeeld door tijdelijk letsel, dan kunt u:

  • Later terugkomen als u wel vingerafdrukken kunt laten opnemen, of;
  • Onder bepaalde voorwaarden een reisdocument krijgen met een geldigheidsduur van 12 maanden.
  • Is er sprake van blijvend letsel, waardoor het onmogelijk is om vingerafdrukken op te laten nemen, kunt u onder bepaalde voorwaarden een paspoort krijgen zonder vingerafdruk met een geldigheidsduur van 5 jaar.
 • Wat kost het?

  De kosten voor een paspoort zijn:

  • voor een nationaal paspoort (32 bladzijden): Awg. 176,- voor een paspoort voor personen ouder dan 18 jaar (10 jaar geldig)
  • voor een z.g. zakenpaspoort (64 bladzijden): Awg. 209,- (10 jaar geldig)
  • voor een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar: Afl. 120,- (5 jaar geldig)

  Bij verlies van een paspoort wordt aan de kosten voor het nieuwe paspoort Awg. 150,- aan boeteleges toegevoegd.

  De kosten van het paspoort dienen al bij de aanvraag (dus vooraf) te worden betaald. U kan contant of per pin betalen. Indien u contant betaald gaarne uw medewerking gepast geld mee te nemen. Andere betaalwijzen worden niet aanvaard.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat het paspoort is aangevraagd, kan het reisdocument na tien werkdagen* persoonlijk worden afgehaald te Schoolstraat 2. U kunt hiervoor een afspraak maken voor het afhalen van het reisdocument. Kies Documenten en Inlichtingen/Afhalen – Paspoort.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties