Personeelsregister

 • Beschrijving

  Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

  Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A waarin het personeel in het jaar 2021 in dienst wordt aangegeven;
  • Model 1B geeft de personeelsbehoefte van het komende jaar weer
  • Model 1C de behoefte aan personeel met betrekking tot een specifiek project in 2022, zoals in model 1B wordt aangegeven.

  Hieronder vindt u alle benodigde formulieren/documenten:

  Dit jaar kan men het Personeelsregister 2021 – 2022 uitsluitend digitaal indienen. Het is ook mogelijk om het formulier via e-mail adres aanvraagpr@gmail.com aan te vragen en DAO zal u het formulier aan u mailen. Voorts wordt u vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres:arbeidsmarktaruba@gmail.com.

  Vriendelijk wordt u verzocht, indien u meerdere filialen hebt, om één formulier in te vullen met alle werknemersgegevens en door een sterretje (*) te plaatsen in het kolom (achter kolom no. op het digitale formulier) aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

  Het is verplicht om alle 3 modellen in te vullen. Indien u geen behoefte heeft aan personeel, of behoefte aan personeel voor iedere specifieke project, dan moet u 'nihil' invullen op model 1B en model 1C.

  De DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2019 – 2020 opsturen.  Een ontvangstbewijs betekent niet dat uw Personeelsregister 2019 – 2020 is goedgekeurd. DAO zal gedurende dit jaar het Personeelsregister 2019 – 2020 goedkeuren of afwijzen.

  Het indienen van het Personeelsregister 2018 – 2019 gedurende de periode van 15 februari 2022 tot en met 15 mei 2022 is verplicht. Na het verlopen van het indieningstermijn kan de DAO een administratieve boete opleggen van Awg. 5000,-, indien U uw verplichting niet nakomt.

  Voor meerdere vragen kunt  U contact opnemen met mw. Louisetty Croes via e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 583-7720. 

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties