Personeelsregister

 • Beschrijving

  Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

  Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A waarin het personeel in het jaar 2022 in dienst wordt aangegeven;
  • Model 1B geeft de personeelsbehoefte van het komende jaar weer
  • Model 1C de behoefte aan personeel met betrekking tot een specifiek project in 2023, zoals in model 1B wordt aangegeven.

  Het personeelsregister kan slechts digitaal bij de DAO worden ingediend. Hieronder vindt u alle benodigde formulieren/documenten:

  U kunt hiervoor een verzoek via e-mail doen op het e-mailadres aanvraagpr@gmail.com, waarna de DAO de Excelsheets templates naar u zal mailen.

  Wij verzoeken U om de toelichting goed door te nemen bij het invullen van de Excelsheets templates.

  Voor dit jaar zullen een aantal bedrijven met meer dan 75 werknemersdeel uitmaken van een nieuwe werkwijze voor het inleveren van het personeelsregister bij de DAO.

  Deze bedrijven zijn apart benaderd dus deze berichtgeving is niet van toepassing op deze bedrijven indien ze hebben aangegeven deel te nemen aan de nieuwe werkwijze.

  Hoe en waar kan het Personeelsregister 2022 – 2023 worden ingediend

  De DAO verzoekt u om alle gegevens in de digitale versie van het personeelsregister, conform de modellen die bij de wet zijn vastgesteld, in te vullen en op te sturen naar het e-mailadres arbeidsmarktaruba@gmail.com.

  Ingeval uw bedrijf een of meerdere filialen of bijkantoren heeft, wordt u verzocht om zowel voor de hoofdvestiging (bv. KvK-nummer 5555.0) als het filiaal/ de filialen (bv. KvK-nummer 5555.1, 5555.2 etc.) een personeelsregister in te dienen. Tevens wordt u verzocht om op de digitale versie van het personeelsregister aan te geven welke werknemers rouleren door middel van de plaatsing van een sterretje (*) in de kolom na kolom “No.”.

  De DAO benadrukt dat het verplicht is om alle drie modellen in te vullen. Indien er geen sprake is van personeelsbehoefte of er geen behoefte is aan personeel voor een specifiek project voor het jaar 2023, dient ‘nihil’ op modellen 1B en 1C te worden vermeld.

  Na het opsturen van het Personeelsregister 2022 – 2023 ontvangt u een ontvangstbevestiging van de DAO. Houdt er rekening mee dat de ontvangstbevestiging geenszins een goedkeuring van het personeelsregister 2022 – 2023 inhoudt. De DAO zal gedurende het jaar 2023 aan uw bedrijf bekendmaken of het personeelsregister is goedgekeurd.

  Het is verplicht om in de periode van 19 januari 2023 tot en met 15 mei 2023 het Personeelsregister 2022 – 2023 in digitale vorm op te sturen. Voor de invulling van het personeelsregister dient u de Toelichting Personeelsregister 2022-2023 te hanteren.

  Bedrijven die zich niet aan de indieningsperiode houden en bedrijven die in het afgelopen jaar het personeelsregister niet hebben ingediend, zijn in overtreding van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. Aan deze bedrijven kan een administratieve boete van Afl. 5.000,- wegens overtreding van genoemd artikel worden opgelegd. In overtreding zijn van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 houdt ook in dat u het personeelsregister niet correct heeft ingevuld.

  Bedrijven die van een tussenpersoon gebruikmaken (bv. een accountants- of adviesbureau) worden erop geattendeerd dat de plicht om het personeelsregister in te dienen op de werkgever, en niet op de tussenpersoon, rust.

  Indien er vragen over het personeelsregister zijn of andere vragen hieraan gerelateerd, kan contact worden opgenomen met mevrouw Louisetty Croes op telefoonnummer 5237722 of via e-mail louisetty.croes@aruba.gov.aw of mevrouw Tivisay Tromp op telefoonnummer 5237724 of via email tivisay.tromp@aruba.gov.aw. U kunt ook contact opnemen met een functionaris van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek op telefoonnummer 5237720.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties